1 სართული

საერთო ფართი – 601.10

მათ შორის:

საოფისე ფართი – 227.70

საცხოვრებელი ფართი – 259.80

საზაფხულო ფართი – 59.10

კიბისა და სადარბაზოს ფართი – 46.00

დამხმარე ფართი – 8.50