5 სართული

საერთო ფართი – 619.60

მათ შორის:

საცხოვრებელი ფართი – 494.90

საზაფხულო ფართი – 70.20

კიბისა და სადარბაზოს ფართი – 54.50